מפרסומי המכון

משבר הקורונה: המלצות למדיניות כלכלית
30 במרץ, 2020
ישראל מצויה לא רחוק מהסגר מלא. מדיניות זו מונחית על ידי שיקולי מערכת הבריאות, במטרה לבלום את...
משבר הקורונה – כשמגפה פוגשת משבר פוליטי
1 באפריל, 2020
ישראל, כמו רוב מדינות העולם, נמצאת במצב חירום בריאותי וכלכלי בעקבות התפרצות מגפת הקורונה. מצב זה...
בחסות משבר הקורונה: עשרה תרחישים שליליים אפשריים בסביבתה האסטרטגית של ישראל
30 במרץ, 2020
משבר הקורונה, המתאפיין באי ודאות קיצונית ובסיכון מוגבר לעיוותי תפיסה, צפוי להשפיע גם על סביבתה...
מצבי חירום – היבטים חוקיים והשלכותיהם על ההתמודדות עם הקורונה
1 באפריל, 2020
מגפה הקורונה מתרחשת בישראל בעוד ההסדרים החוקיים הנדרשים כדי לשפר את היערכותה של המדינה לשעת חירום...
סין והקורונה: ממשבר להזדמנות
31 במרץ, 2020
התגובה הסינית להתפרצות נגיף הקורונה באה לידי ביטוי בהיבט הרפואי, הכלכלי והתודעתי, במינונים שונים...
החברה הערבית בישראל בצל מגפת הקורונה
29 במרץ, 2020
עם הפצת מידע והנחיות להתמודדות עם מגפת הקורונה בשפה בערבית, גברה המודעות בקרב הציבור הערבי לחומרת...